Club van 100


De Club van 100 is een groep mensen die onze basketbalvereniging een warm hart toedraagt. Als lid van de Club van 100 ondersteunt u de vereniging middels een (liefst jaarlijkse) donatie van € 100,-. De opbrengst wordt door de vereniging gebruikt om de contributie voor onze leden niet te hoeven verhogen wanneer de subsidie stopt en/of de bijdrage aan de Nederlandse Basketball Bond wordt opgeschroefd. Vooral vanuit het jeugdbeleid willen we een zo laag mogelijke contributie nastreven om voor al de kinderen uit de Kempische gemeenschap basketballen mogelijk te maken en houden.

Daarnaast kunnen we de extra inkomsten goed gebruiken voor een verdere uitbreiding van ons jeugdbeleid, bijvoorbeeld door het in de arm nemen van ervaren coaches en trainers en in het opzetten van jeugdclinics. Ook kunnen we hierdoor extra en nieuwe initiatieven realiseren, zoals de aanschaf van nieuwe trainingsmaterialen, een trainingsstage, de organisatie van een clinic of een bijzonder evenement, etc. Zaken die voor de vereniging –vanuit de gewone contributie-inkomsten– vaak niet te bekostigen zijn.

De leden van de club van 100 zijn:

 • Freek Bijnen Sportconsultancy
 • Lemmens Schildersbedrijf
 • Coolen Installatietechniek BV
 • De W van Wonen
 • de W van Wonen
 • Peter Wouters
 • Fam. de Wit
 • Akkermans Bouw
 • Marije Geerts
 • Superfly
 • Jos Wijnen
 • René Heijmans
 • Mathijssen
 • Pieters Sportprijzen
 • Notariskantoor Van Voskuijlen Koekkoek
Als tegenprestatie zal de vereniging:

de Club van 100-leden vermelden op onze website
je uitnodigen voor een sponsor-bijeenkomst op ons verbroederingstoernooi en ons eindfeest
uw naam / bedrijf vermelden met een mooi plaatje op het ‘Club van 100’ verzamelbord in het X-sport café, zichtbaar voor alle publiek, ook tijdens niet-verenigingsuren.
Als je als clublid twee of meer kandidaten aandraagt voor de club van 100 dan krijg je korting op je contributie.

Wij hopen van harte dat we op uw steun mogen rekenen om ons, ook in de jaren die voor ons liggen, in te kunnen zetten voor een dynamisch, inspirerend, sportief en gezellig verenigingsleven binnen de basketbalsport.

Heeft u interesse dan kunt u zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier (zie onderaan deze pagina).
Alvast vriendelijk bedankt!

Bestuur en leden Basketbalclub Bladel

PS Overigens kent onze basketbalclub ook diverse andere sponsorvormen met uitgebreidere tegenprestaties. Wij informeren u daar graag over!

Sponsoren:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram