Events


Naast het recreatief en actief basketballen zijn we ook een gezelligheidsvereniging. Zo wordt de training en wedstrijd meestal afgesloten met gezelligheid in het X-sport café, aan de bar.

Daarnaast vinden we het ook belangrijk om leuke activiteiten te organiseren voor de leden. Naast activiteiten die met name gezellig zijn, zoals het eindfeest en verbroederingstoernooi, organiseren we ook activiteiten om wat geld voor de clubkas binnen te halen. Hierdoor kunnen we de contributie voor onze leden zo laag mogelijk houden. Omdat deze activiteiten veel geld opbrengen en erg gezellig zijn, is het fijn als zoveel mogelijk mensen hierbij helpen. Leden zullen hiervoor benaderd worden. Mocht je interesse en/of ideeën hebben voor activiteiten of commissies, horen wij dat natuurlijk graag. Je kunt dan contact opnemen met één van de contactpersonen of iemand van het bestuur.

Aankomende activiteiten

Sponsoren:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram