Lidmaatschap

Aanmelden - Afmelden


Onze vereniging telt ongeveer 140 leden. Onze ledenadministratie is sinds enige jaren geautomatiseerd en wordt bijgehouden door de secretaris. Omdat deze niet bij kan houden of er nieuwelingen op de trainingen aanwezig zijn, is het nodig om aanmelding, opzegging, langdurige blessures, verhuizing, etc door te geven. Aanmelden kan via de onderstaande aanmeld button. de andere informatie kan worden doorgegeven via de onderstaande contact button.
Afmelden bij je trainer is helaas niet voldoende,
Dit doe je bij de secretaris.
Indien je competitie speelt, is het verplicht een digitale foto aan te leveren of deze via de NBB Sportlink app te uploaden. Deze app is te downloaden in de appstore (basketball {sportlink nbb}). Nieuwelingen mogen één maand zonder verdere verplichtingen meetrainen. Afmeldingen voor het nieuwe seizoen dienen vóór 1 juni voorafgaand aan het betreffende seizoen doorgegeven te zijn aan het secretariaat. Na deze datum worden er al kosten gemaakt voor het volgende seizoen en worden de teams ingedeeld. Indien je je tijdens het seizoen afmeldt, kan geen restitutie van de contributie plaatsvinden. Je bent lid voor een jaar en de club maakt ook voor een seizoen kosten. Het is dus zo dat als je voor het innen van het tweede deel van de contributie opzegt, het tweede deel toch gewoon wordt afgeschreven.

Als je langdurige blessures of ziekte hebt, meld dit bij de secretaris, dan kan gekeken worden of je lidmaatschap tijdelijk on hold gezet kan worden en kan mogelijk een deel van de contributie worden terugbetaald (afgezien van de vaste kosten mogelijk een deel van de variabele kosten). Achteraf kunnen we helaas niets meer regelen

Contributie


De vereniging kent een jaarlijkse contributie. Word je lid dan ben je dat voor een heel seizoen, dat loopt van augustus 2019 t/m juli 2020. Tussentijds afmelden geldt als een afmelding per 1 juni 2020. Hierbij geldt tevens dat er geen contributie gerestitueerd zal worden. In de ALV van 2013 is besloten om automatische incasso in te voeren. In twee keer zal de contributie geïncasseerd worden: in september en januari. Exacte data zullen op de contributiefactuur vermeld worden. Indien geen toestemming gegeven wordt voor de automatische incasso zal € 5,- extra contributie in rekening gebracht worden. Daarnaast zal in één keer betaald dienen te worden. Indien voor aanvang van de competitie niet betaald is, wordt je spelerskaart niet uitgereikt. Nieuwe leden die zich lopende het seizoen aanmelden betalen naar tijdsgelang.

Tarieven Seizoen 2020/2021:
U22 en senioren: € 252,00 (+ € 30,00 borg voor boetes) / Recreanten: € 135,00
U16 t/m U20: € 190,00 (+ € 30,00 borg voor boetes) / Recreanten: € 105,00
U14: € 170,00 (+ € 30,00 borg voor boetes) / Recreanten: € 85,00
U12: € 140,00 (+ € 30,00 borg voor boetes) / Recreanten: € 65,00
U8/U10: € 125,00 (borg n.v.t.) / Recreanten: € 65,00
De borg voor boetes wordt betaald voor het geval dat je niet op komt dagen en geen vervanging hebt geregeld bij wedstrijden waarbij je een taak hebt (zie hieronder). Dit bedrag wordt geretourneerd bij einde lidmaatschap.

Boetes

Een wedstrijd zonder scheidsrechter kan niet worden gespeeld. Het is dus fijn als deze aanwezig is. Helaas zijn wij genoodzaakt een boete in rekening te brengen indien een lid niet komt opdagen bij een taak als hij hiervoor is ingedeeld (fluiten, timen, scoren en zaalwacht). Dit is besloten door de Algemene Leden Vergadering. Door het niet komen opdagen worden anderen gedupeerd. De betrokkene krijgt bericht van het bestuur.
De straffen zijn als volgt:
1e keer: € 10,-
2e keer: € 20,-
3e keer: € 30,- én een wedstrijdschorsing (half jaar geen wedstrijden)

Een aantal keer worden leden van de club ingedeeld om uitwedstrijden van andere verenigingen te fluiten. Als je hierbij niet komt opdagen, krijgen we flinke boetes van de bond. Deze berekenen we ook door aan de aangewezen scheidsrechters. De verdeling van de mogelijke boetes wordt aan het einde van het seizoen verdeeld over alle schuldigen. De eerste keer dat we op naam van onze club niet op komen dagen is de boete € 20, de tweede keer € 40 en de derde keer € 60 + terugtrekking van een team uit de competitie. Mogelijk worden er nog meer kosten door de bond in rekening gebracht (bv extra zaalhuur, etc.). Ook deze zal de club doorbelasten. Zo kan het aardig oplopen. Regel dus tijdig vervanging als je niet kunt. Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk. De boetes van de club worden bij herhaling steeds hoger en het niet op komen dagen kan zelfs leiden tot terugtrekking van een team uit de competitie.

Er zijn nog verschillende boetes meer, die opgelegd worden door de Basketballbond, die mogelijk verhaald worden op een lid of team:

- Niet op komen dagen van een team kost behalve de hoge boete ook nog zaalhuur of reiskosten van de tegenstander en scheidsrechters.
- Niet volledig uitvoeren van de taak als zaalwacht, wordt boete verhaald op het hele team.
- Enz. (Voor een volledig overzicht van de boetes wordt verwezen naar “lijst van administratieve heffingen en boetes” vanuit de Algemene             Voorwaarden NBB van 21 juni 2014)

Sponsoren:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram