Vertrouwenspersoon


Een vertrouwenspersoon kan worden aangesproken bij intimidatie en of ongewenste intimiteiten in welke vorm dan
ook. De belangrijkste taak van de vertrouwenspersoon is hulpverlenen aan de leden. De vertrouwenspersoon werkt
zelfstandig, maakt geen deel uit van het bestuur en kan door de leden in voorkomende gevallen worden
aangesproken. De vertrouwenspersoon en overige betrokkenen hebben een geheimhoudingsplicht.

De vertrouwenscontactpersoon van de Nederlandse Basketball Bond is Raisa Paula.

Haar contactgegevens zijn:
Vcp@basketball.nl
06-18957988

Vind je het prettiger om contact op te nemen met iemand buiten de NBB, dan kun je contact opnemen met Centrum
Veilige Sport Nederland. Je kunt ook anoniem een melding doen gedaan via SpeakUp. Bij een anonieme melding
kunnen we met je meedenken hoe de situatie gestopt kan worden. Voor onderzoek is het wel moeilijker om een
goed beeld te krijgen van wat er is gebeurd.

Zie ook onderstaande link voor informatie over grensoverschrijdend gedrag,
aangeboden door Centrum Veilige Sport Nederland:
https://centrumveiligesport.nl/grensoverschrijdend-gedrag

Sponsoren:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram