Vertrouwenspersoon
De vertrouwenscontactpersonen van de Nederlandse Basketball Bond zijn Walter WallĂ© en Annie Kerkhof. 
Zij zijn als volgt te bereiken:

Walter Wallé
walter2@quicknet.nl
06-23982568 // 0223-631719

Annie Kerkhof
ahkerkhof@kpnplanet.nl
06-25083751

Vind je het prettiger om contact op te nemen met iemand buiten de NBB, dan kun je contact opnemen met Centrum
Veilige Sport Nederland. Je kunt ook anoniem een melding doen gedaan via SpeakUp. Bij een anonieme melding
kunnen we met je meedenken hoe de situatie gestopt kan worden. Voor onderzoek is het wel moeilijker om een
goed beeld te krijgen van wat er is gebeurd.

Zie ook onderstaande link voor informatie over grensoverschrijdend gedrag,
aangeboden door Centrum Veilige Sport Nederland:
https://centrumveiligesport.nl/grensoverschrijdend-gedrag

Sponsoren:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram