Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Bij BC Bladel hechten we veel waarde aan een gezond en vooral veilig sport klimaat.
Daarom hebben wij een aantal regels opgesteld waar vrijwilligers aan moeten voldoen voordat hij/zij bij ons lid kan worden en een taak op zich kan nemen, zoals bijvoorbeeld trainer/coach.

Bij een kennismakingsgesprek met een nieuwe vrijwilliger, bespreken wij de volgende punten:

- Referenties aangeven en bespreken
- VOG-aanvraag en om de 3 jaar herhalen
- DigiD hebben voor aanvraag VOG
- Wordt lid van NBB
- Gedragsregels bespreken en ondertekenen
- Waarom hij/zij vrijwilliger wil worden bij ons
- Actief betrokken bij de vereniging.

Aannamebeleid vrijwilligers

Elke vrijwilliger binnen onze vereniging die in contact komt met minderjarigen zal bij zijn/haar aanstelling de onderstaande stappen doorlopen:

1. Houden van een kennismakingsgesprek.
2. Checken van referenties; wij nemen contact op met de club waar de vrijwilliger vandaan komt.
3. Wij laten de vrijwilliger een VOG aanvragen en herhalen dat elke 3 jaar.
4. De vrijwilliger wordt lid van de NBB.
5. Wij laten de vrijwilliger zich conformeren aan onderstaande gedragscode van het NOC*NSF.
6. Wij maken een verslag van het kennismakingsgesprek.

Gedragscodes NOC*NSF

Sponsoren:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram