Wedstrijdschema

Hieronder staat het schema voor de aankomende wedstrijden.
Je vind de wedstrijden en je taken overigens ook in de NBB app.
Deze vind je in de appstore onder: basketball.nl

Klik hier voor Apple en Klik hier voor Android

Wedstrijden

Een wedstrijdseizoen loopt van eind september tot mei/juni en bestaat uit minimaal 16 en maximaal 22 wedstrijden. Onze tegenstanders komen in principe uit Brabant en soms zelfs uit Limburg en Zeeland (hogere niveaus). In sommige jeugdklassen wordt de competitie in tweeën gedeeld. Voor de Kerst speelt men dan het eerste deel van de competitie om te laten zien hoe sterk het team is. Na de Kerst komen dan de teams van ongeveer gelijke sterkte bij elkaar in een poule en gaat de strijd weer verder. Bij elke wedstrijd hebben de scheidsrechters ook een timer (tijdwaarnemer) en scorer (noteert de punten, fouten en nog veel meer) en eventueel een 24-seconden operator nodig. Dit is nodig omdat de scheidsrechters dat natuurlijk niet allemaal alleen bij kunnen houden.

Een wedstrijd duurt 4 maal 10 minuten, behalve bij U8/U10/U12 waar de wedstrijd 8 maal 4 minuten duurt met een verplicht doorwisselschema. Het is levende tijd dus bij elk fluitsignaal staat de tijd stil. Bij U8/U10/U12 bestaan er vaste wisselregels die er toe dienen dat elke speler ongeveer even lang speelt.

Een team bestaat uit 5 spelers in het veld, maximaal 7 wisselspelers en een coach. Er wordt gespeeld op een veld van 26 bij 14 meter. Basketbal is eigenlijk een “non-contact” sport, maar in de praktijk heb je wel degelijk contact met de tegenstander. Als dat onreglementair gebeurt, krijg je een persoonlijke fout en bij 5 fouten mag je in die wedstrijd niet meer mee spelen. Het draait natuurlijk allemaal om de punten. Elke geslaagde doelpoging telt voor 2 of 3 punten. Vrije worpen tellen voor 1 punt. Men mag niet lopen met de bal maar wel dribbelen. Is men gestopt met de dribbel dan mag men deze niet opnieuw beginnen en moet men passen of schieten.

De wedstrijdsecretaris maakt van alle wedstrijden van onze teams twee wedstrijdprogramma’s. Het eerste bevat alle wedstrijden tot eind december en het tweede behelst de rest van het seizoen. Deze programma’s zijn te zien in de app van de NBB in Sportlink. Je kunt hier zowel het wedstrijdprogramma, het team, als de uitslagen zien. Je kunt de app downloaden via de app-store. Het wedstrijdprogramma met de bijbehorende taken worden ook op onze website geplaatst.

Voor het vervoer naar uitwedstrijden worden bij de jeugdteams ouders ingezet. Ouders worden hiervoor bij toerbeurt ingedeeld. De trainer maakt aan het begin van de competitie een “rijschema” wie wanneer aan de beurt is. Ruilen kan uiteraard maar neem dan contact op met ouders van een teamgenoot. Mochten er bepaalde wensen of bezwaren zijn, neem dan voor de eerste wedstrijd contact op met de trainer.

Taken

Bij de wedstrijden die in Bladel gespeeld worden, moet de club zorgen dat er leden fluiten en achter de tafel zitten. Je wordt als lid dus regelmatig ingedeeld om deze taken mee uit te voeren. Afhankelijk van je leeftijd wordt je ingedeeld om de punten of de tijd bij te houden (scoren en timen) of om een wedstrijd te fluiten (vanaf 16 jaar). Vanaf 16 jaar zul je dan ook deel moeten nemen aan een scheidsrechterscursus. Vanaf 1 januari 2016 is het verplicht om vanaf een bepaalde leeftijd een spelregeltest te halen om wedstrijden te mogen spelen. Ook zullen de scheidsrechterscursussen veranderen van opzet. Hierover zal tijdig worden gecommuniceerd. De taken staan vermeld op het wedstrijdprogramma dat je via de links hierboven kunt downloaden. Je krijgt hier geen apart bericht van. Kijk van tevoren wanneer je ingedeeld bent en als je niet kunt, zorg dan zelf dat je met iemand ruilt of dat iemand voor je kan invallen. Een aantal keren moeten we als club ook uitwedstrijden fluiten. Hiervoor worden alleen seniorenleden ingedeeld. Het uitvoeren van taken wordt gezien als een sportieve verplichting. Als hieraan niet voldaan wordt, zijn wij genoodzaakt boetes op te leggen. Zie hiervoor paragraaf 4.2 van het Infoboekje. Om de lasten wat beter over de leden van de club te verdelen (verenigen is één van onze doelen), zullen leden die minder actief bij de club betrokken zijn, meer scheidsrechters- en tafeltaken worden toebedeeld. Het zou hierdoor kunnen dat je bij elke thuiswedstrijd ook een taak moet uitvoeren.

Om het niveau van de scheidsrechters te verhogen en een grotere pool beter geschoolde scheidsen te hebben, is in de ALV van juni 2011 besloten dat jeugdleden die bij de senioren gaan spelen op het niveau moeten kunnen fluiten waarop ze zelf spelen. Dit kan inhouden dat de leden bij de overgang naar de senioren een e-cursus moeten gaan volgen. Dit houdt niet in dat ze ook altijd direct op dat niveau zullen moeten fluiten. Bij voldoende animo zal in het najaar zal zo’n cursus in Bladel georganiseerd worden.

Digitaal wedstrijdformulier

Vanaf het seizoen ’17-’18 werkt BC Bladel met een digitaal wedstrijdformulier als vervanging voor de papieren sheets. Ook wordt via de basketball.nl-app de spelersopgave en de legitimatiecontrole uitgevoerd. Op de Algemene Leden Vergadering is hier een uitgebreide uitleg over gegeven aan de hand van een presentatie. Voor iedereen die het nog eens op zijn of haar gemakje terug wil lezen en door wil nemen is de presentatie hier te downloaden (powerpoint document). 
Ook staan er handige video’s en handleidingen op deze website.

Tenues

Wie competitie wil spelen moet in het verenigingstenue spelen. Om niet voor elke maat een nieuw tenue aan te hoeven schaffen heeft de club een kledingplan. Het tenue bestaat uit een blauwe short en blauw shirt met een wit spelersnummer erop. De tenues worden ieder jaar aan de teams of spelers overhandigd.

Hoe gaat het in zijn werk? Bij aanvang van het seizoen wordt aan ieder team een tas met tenues verstrekt waarvoor het team verantwoordelijk is. De coach maakt een waslijst zodat de tas gedurende het seizoen rouleert langs de teamleden en je maar maximaal 3 keer de tenues moet wassen.

De verspreiding zal gebeuren in september, voordat de eerste wedstrijden aanvangen. Aan het einde van het seizoen krijg je bericht dat de shirts ingeleverd moeten worden. Omdat er helaas elk jaar verschillende tenues niet terugkomen, is in de ALV van 2017 afgesproken dat leden het tenue (evt. via de trainer) voor 1 juni moeten inleveren. Gebeurt dit niet, dan wordt een boete gegeven van € 50. Wordt het tenu alsnog ingeleverd, dan wordt de boete verlaagd naar € 25.

Ook is bepaald dat de tenues niet worden uitgeleend voor bijvoorbeeld externe toernooien zoals de beachvolleybal. Het tenue is alleen bedoeld om wedstrijden in te spelen, trainen in het tenue is daarom ook niet toegestaan.

Sponsoren:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram